Integritetspolicy

I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Frida Fritid AB

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:
 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling

 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:
 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
 • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Köpvillkor

1. ALLMÄNT

Köpet
När du lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Frida Fritid AB. En orderbekräftelse skickas ut till den e-postadress som du angivit vid beställningen.

Frida Fritid AB ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (18 år).

Priser
Priserna som anges på Frida Fritid AB. är alltid i Svenska kronor (SEK) och inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella fel, t ex prisuppgifter, som kan uppstå på sajten. Frida Fritid AB förbehåller sig rätten att neka en order. Vid prisjusteringar kontaktar vi alltid kunden och informerar om detta. Kunden har då rätt att ändra eller annullera sin beställning.

Falska beställningar
Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att direkt polisanmälas.

2. LEVERANSER

Frakt
Vi skickar dina varor med A-brev, Postpaket eller med Schenker beroende på varuslag, vikt och storlek. Varor skickas antingen från vårt lager eller direkt från våra leverantörers lager. Om brevet/paketet är litet levereras det direkt i din brevlåda. I annat fall sker leverans till ditt närmaste postkontor/serviceställe alternativt direkt hem till dig. För paket som levererats till ditt närmaste postkontor/serviceställe gäller att om du inte hämtar ut ditt paket inom 14 dagar debiteras en avgift på 300 kr oavsett köpesumma. I de fall varorna levereras med Schenker kommer du att bli uppringd av transportföretaget innan leverans och då få närmare information om leveransen.

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg. Vid avlastning måste varorna inspekteras av mottagare samt kvitteras. Om några skador kan synas på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar fraktsedeln. Fraktbolag ställer ej av gods utan kvittens av kund eller annan ansvarig mottagare. Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas leverans särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi till närmsta kajplats på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja för vidare transport till ö. Vissa produkter kan krävas hjälp av t ex hjullastare, kranbil vid avlastning. Kunden står själv för de eventuella kostnader som kan tillkomma vid avlastning. Det är därför viktigt att du som kund planerar mottagandet av varorna i förväg.

Frida Fritid AB har varierande fraktpriser. Du ser dem när du lagt din vara i kassan.

Samtliga levererade varor är Frida Fritid AB:s egendom tills dess att kund fullgjort sin betalning.

Beställningar på Frida Fritid AB levereras endast inom Sverige.

Leveranstid
Frida Fritid AB har som mål att skicka inom 10-15 arbetsdagar från det att beställningen mottagits när det gäller måttanpassade produkter. Frida Fritid AB förbehåller sig rätten att ändra dessa beroende på arbetsbelastning samt beställningens art och komplexitet samt.

Leveransförseningar
Orsaker till leveransförseningar kan vara när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Då vi inte uppfyller våra leveranstider har kund rätt att häva köpet.

Transportrisk
Om du vid mottagandet mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad, skall du genast på plats anmäla detta till speditören. Om speditören inte tar på sig skadeansvar, skall du kontakta vår kundtjänst. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts inom 10 dagar från mottagandet. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

Ersättningsvara
Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet.

3. ORDER

Delad order
Vid större beställningar kan det förekomma att ordern delas upp i flera leveranser. Du som kund kommer att få information om detta i sådana fall.

Ej mottagen order
Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

 4. BETALNINGAR

Klarna
Frida Fritid AB använder sig av Klarnas betallösning för e-handel.

Klarna hanterar alla fakturor hos Frida Fritid AB och de skickas vanligtvis ut via mail.

Klarnas allmänna villkor gäller och de går att se på denna sida: Klarna vilkor

Återbetalningar
I de fall återbetalningar är aktuella så görs detta i första hand till ditt bankkonto. Återbetalningen sker inom 20 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Kreditupplysning
Frida Fritid AB förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning vid samtliga beställningar.

5. GARANTIER OCH REKLAMATIONER

Samtliga varor hos Frida Fritid AB innefattas av garantier. Vi följer de regler som omfattas av Konsumentköplagen. Se www.konsumentverket.se för mer information. Garantivillkoren gäller i Sverige. Frida Fritid AB:s produkter levereras med de garantier som våra tillverkare eller leverantörer erbjuder. Kund kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Frida Fritid AB. För måttbeställda produkter gäller följande garantitider:

Markiser 3 år
Persienner 3 år
Lamellgardiner 3 år
Plisségardiner 3 år
Motorer 3 år
Automatik 3 år

Generellt täcker garantin endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans. I garantiärenden vid t ex felmontering eller handhavandefel måste vi via våra leverantörer debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då något fel inte har kunnats konstateras på varan eller då du orsakat skadan själv. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra betalalternativ så måste du istället spara orderbekräftelsen som du får via e-post när du lagt din beställning hos oss, den fungerar i dessa fall som garantibevis.

Ångerrätt

Konsument
För privatpersoner tillämpar Frida Fritid AB Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten. Observera att Enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 4 § gäller inte ångerrätt, om avtalet avser: ”En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.” Exempel på sådana varor är måttbeställda varor såsom markiser, persienner, plisségardiner, etc. Ta i beaktning att en färg på en datorskärm inte alltid motsvarar den verkliga kulören. Detta beror på flera olika faktorer såsom inställningar på skärmen, etc. Frida Fritid AB friskriver sig att bilden på varan inte alltid är den exakta som levereras trots samma färgkod. Ångerrätt och öppet köp 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet köp ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande:
Meddela Frida Fritid AB kundtjänst inom 14 dagar och returnera beställningen enligt överenskommelse med kundtjänsten. Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, ej förstörd eller skadad. Returnera varan i sin ursprungliga produktkartong eller emballage.  Frida Fritid AB kommer att debitera kunden de extra kostnader som uppkommer vid returer som ej är kompletta, alternativt ej acceptera returen. Inga paket löses ut mot postförskott.

Företag
I de fall som näringsidkare handlar hos Frida Fritid AB så tillämpas Köplagen.

Returer
Vid åberopande av Ångerrätt & Öppet köp följ instruktionen enligt nedan:
Meddela Frida Fritid AB kundservice. Inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen och returnera beställningen enligt överenskommelse med kundtjänsten. Varan ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd, ej förstörd eller skadad. Returnera varan i den ursprungliga förpackningen. Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla eventuella tillbehör ska gå med i returen.

Reklamationer
Om köparen visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig av något hänseende, förbinder sig säljaren att i första hand byta ut sådant gods eller i andra hand kreditera köparen med motsvarande fakturabelopp, under förutsättning att felaktigt gods returneras till säljaren. Det åligger köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. Vid godkänd reklamation ersätts köparen för den returfrakt som kan uppstå.
Reklamationer skall göras inom ”skälig tid” från det att fel upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation av fel skall göras av köparen inom två (2) månader från det att fel upptäckts. Reklamationer skall meddelas Frida Fritid AB kundtjänst.

6. SEKRETESS OCH SÄKERHET

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

GDPR
När du klickar på beställ vid beställning från vår webbshop eller när du anmäler dig som kund hos Frida Fritid AB godkänner du att Frida Fritid AB lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade genom att du sänder in en undertecknad begäran till:

Solkyddsprodukter

Industrigatan 8

462 38 Vänersborg

Endast Frida Fritid AB har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från de uppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra betalningar via tredje part, t ex Klarna .

Cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

– Att webbplatsen innehåller cookies
– Vad dessa cookies används till
– Hur cookies kan undvikas

Vi använder oss av sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv. Så här fungerar det:

All information som skall stanna kvar mellan två sid laddningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen mm.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en helt ny besökare för varje sidladdning. Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att sajten inte fungerar på ett fullgott sätt. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs under ”Hjälp”, eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner.

7. TVIST

Konsument
Vid eventuell tvist har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Du hittar dem på http:/www.arn.se.

Företag
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

8. FORCE MAJEURE

Frida Fritid AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, terrorism, krig, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget blir utsatt för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.
 

9. COPYRIGHT

Copyright © 2020 Frida Fritid AB
Allt material på vår hemsida (markisbutiken.se) är copyrightskyddat av Frida Fritid AB. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från Frida Fritid AB. För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta vår kundtjänst. Alla varumärken och bilder som omnämns eller visas på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.
Om du har någon fråga är du alltid välkommen att skriva, ringa eller e-posta till oss. Mer information hittar du under fliken Kontakt.

error: Content is protected !!